kamagra online kamagra 100 mg oral jelly prostatite eiaculazione precoce cardioaspirina generico spedra funziona

Nakilde Hayvanların Refahı Eğitimi

18 Aralık 2015

24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hayvan Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği"nin 2014 yılı başında yürürlüğe girmesi nedeniyle hayvan nakillerinde sıkıntı yaşanmaması için; nakliyeci, sürücü ve nakliyeye eşlik eden bakıcıların eğitime tabi tutularak sertifikalandırılması ve kayıt altına alınması; ayrıca hayvan refahına uygun uzun yol nakil araçlarının onaylanması gerekmektedir. Bu bağlamda daha önce daha önce gerekli çalışmalar yapılmış ve hak eden müracaatçılara belgeleri düzenlenmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin uzun yolculuklara ilişkin hususları için 31.12.2015 tarihine kadar geçici süre öngörülmüştür. Bu nedenle anılan tarihten itibaren 8 saatten fazla süreli hayvan nakledilebilmesi için hayvan nakledilecek tüm araçların Yönetmelikte uzun yol için belirtilen vasıflara uygun olması ve İl Müdürlüğümüzce onay verilmesi için de geçerli olan Nakliyeci Tip 2 Belgesinin alınması zorunludur.

Bu hususun tüm paydaşlara ve daha önce Nakliyeci Tip 1 Belgesi alanlara duyurulması; Bu bağlamda 2016 Yılı 1. Dönem eğitimi 15 Ocak 2016 Cuma günü saat 14.00'da Bursa İl Tarım Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacak eğitime katılıp sertifika almak isteyen nakliyeci, sürücü ve nakliyeye eşlik eden bakıcıların dilekçe örneklerini ve ekinde bulunan tüm evraklarını Müdürlüğümüzden temin edip  tamamlayarak 08.01.2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze başvuru yapması gerekmektedir.            

Üyelerimize önemle duyurulur.

Not: Nakliyeci Tip 1 belgesi alanlar 8 saatten uzun yola gideceklerse nakliyeci Tip 2 belgesi için müracaat etmeleri gerekmektedir

Tüm Duyurular