dapoxetina online spedra funziona cialis durata viagra come funziona cialis farmacia senza ricetta vitaros prezzo

Gümrük Birliği'nin Güncellenemsi Hk.

22 Mart 2016

TOBB / 14.03.2016 - 5215

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışması sürecinde Gümrük Birliği Kararının (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı) daha iyi işletilmesi ve düzeltilmesini teminen ilgili Karar’da tadilat yapılması öngörüldüğü bilinmektedir. Bu kapsamda, var olan Gümrük Birliği ilişkisinin sorunlu alanlarına çözüm bulunması ve ayrıca gümrük birliği kapsamının tarımsal ürünler, hizmet ticareti ve kamu alımları gibi yeni alanlarla genişletilmesi öngörülmektedir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinde Türk iş dünyasının çıkarlarının daha iyi korunabilmesi, Türkiye ekonomisinin bu süreçten azami fayda sağlayabilmesi için doğru ve gerçekçi verilerle desteklenen analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, TOBB desteği ile İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesi müzakerelerinden önce mevcut durumun bir fotoğrafının çekilmesi ve Türk hizmet sunucularının AB pazarında karşılaştıkları tarife dışı engellerin tespit edilmesi amacıyla anket çalışması yürütülmektedir.


Söz konusu çalışmanın gerek doğruluğunun sağlanabilmesi, gerekse sorunlarının tam olarak aktarılabilmesi adına iş dünyasının katılımı önem arz etmekte olup, anket aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

Anket İçin Tıklayınız

Tüm Duyurular