Skip to main content
search

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 26.11.2021 tarihli ve 69467635 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, BİLGE sisteminde yer alan gümrük beyannamesi tescil sıra numarasının 8 haneli olarak yeniden düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda, bu düzenlemenin 4 Aralık 2021 Cumartesi saat 12:00-15:00 arasında yapılacağı belirtilmiştir.

Tüm Duyurular