Odamız Stratejik Planımız ve Yıllık İş Planımıza bağlı olarak, düzenli olarak Yılık Faaliyet Raporu hazırlamakta, bu raporu tüm üyeleri ile paylaşmaktadır. Bu raporlar bir yıl içinde yaptığımız tüm faaliyetlerin özetini içermektedir.