Skip to main content
search
Ülkemiz sanayisinin takip edilmesi, sanayi politikası, sanayi stratejisi ve sektörel stratejilerin belirlenmesi, yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi gibi birçok alanda ihtiyaç duyulan verilerin toplanması amacıyla çıkarılan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından sanayi işletmelerinin kayıtları tutulmaktadır. Kayıt işlemleri yerinde hizmet anlayışı çerçevesinde 81 İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir. Bugün itibariyle, 148 bini aşkın işletmenin kayıtlı olduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) dinamik bir yapıda olup her gün yeni kayıtlar yapıldığı gibi kayıt iptalleri de olmaktadır. Sanayi siciline her üretim yeri adres bazında ayrı kayıt edilmekte, kaydolan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmektedir. Sanayi Sicil Belgesi işletme faaliyetine son vermediği sürece geçerli olup 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 9. maddesi gereği belge düzenleniş tarihinden itibaren iki yılda bir vize işlemi yapılmaktadır.
SSBS’de yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimiz İl Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.
Elektronik Sanayi Sicil Belgesinin formatı ve doğrulama alanları ile birlikte güncellemeye ilişkin açıklamalar ekte yer almaktadır.
Üyelerimize önemle duyurulur.