xenical farmaco principio attivo del viagra comprare nitrato di potassio kamagra super 100 mg


Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından odamıza intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere  eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır.

ÖNEMLİ NOT :Ekspertiz başvurusu yapacak olan firma , başvuru dilekçesinde tam olarak istenilen tespiti açık ve net bir şekilde yazacaktır.  Konteyner, tır dorsesi-kasası içinde bulunan makine, ekipman, teçhizat için tam tespit yapılacaktır. Bu nedenle bahse konu eşyaların tüm aksam ve teferruatının görülebilir, etiketlerine ulaşılabilir , durumda olması gerekmektedir. Konteyner içinde bu şartlar oluşmuyorsa, içindeki tüm eşya dışarıya çıkarılacaktır. Aksi durumda tespit yapılmayacaktır. 

Söz konusu ekspertiz raporları düzenlenmesinin yasal dayanağı aşağıda belirtilmektedir.
5174 sayılı TOBB Kanununun Odaların Görevleri Başlıklı 12.Maddesi:

  • Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak
  •  Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde Odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek
  • Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak Yine, 5174 sayılı Kanunda Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetleri düzenleyen 26.Maddesi:
    Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporlarını kapsamaktadır