cialis generico prezzo piu basso gel ritardante in farmacia pastiglie dimagranti alli tecniche per durare di piu in un rapporto viagra generico contrassegno

E-Ticaret Mevzuatının Tamamlanması

25 Aralık 2015

Bilindiği üzere, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 6 Mart 2015 tarihindeki Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. Söz konusu strateji kapsamında 05/11/2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun çerçevesinde ikincil düzenlemeler ile rehber ve kılavuzların hayata geçirilmesi gerekliliği ve e- Ticaret Mevzuatının tamamlanması Kalkınma Bakanlığımın 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının 51. Maddesinde yer almaktadır.

Ülkemizde, e-ticaretin daha güvenli bir zeminde yapılması ve bu konudaki yasal eksikliklerin giderilmesi adına, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde vergilendirme, tüketici hakları, kişisel bilgilerin gizliliği, fikri mülkiyet, güvenli ödeme sistemleri ve benzeri alanlarda, e- ticaret ortamının gelişimini destekleyecek ikincil düzenlemeler hakkında sektör bazında görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgileri ile konunun üyelerinize duyurularak e-ticaret alanında yasal mevzuat eksikliklerinin ve ikincil düzenlemeler hakkında görüş ve önerilerin en geç 08.01.2016 tarihine kadar bilgi@gtso.org.tr adresimize göndermenizi rica ederiz.

Tüm Duyurular