Faik AVCI

Faik AVCI

Disiplin Kurulu Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Adem ÇİLİNGİR

Adem ÇİLİNGİR

Disiplin Kurulu Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Alpaslan EKER

Alpaslan EKER

Disiplin Kurulu Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Gökhan GÜZEL

Gökhan GÜZEL

Disiplin Kurulu Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Tolga KAZANÇ

Tolga KAZANÇ

Disiplin Kurulu Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Oğuz YEKTA

Oğuz YEKTA

Disiplin Kurulu Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş

Oda üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında Kanunda yazılı disiplin cezalarını uygular.