Skip to main content
search

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; 15/6/2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 4 üncü maddeye göre “Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi” tanımının “Çevre yönetimi hizmeti” şeklinde değiştirildiği ve bu değişiklik ile “çevre görevlisi” ibaresinin yürürlükten kaldırılarak yapılan yeni tanım ile çevre yönetimi hizmeti ve bu hizmeti verecekler olarak tanımlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; gerek Kanunda yapılan değişikliğin yönetmeliğe uygulanması, gerekse mevcut uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilerek, eksikliklerin tamamlanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır. Taslak Yönetmelik ekte takdim edilmekte olup taslağa ilişkin görüşlerin “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ekte iletilen “Görüş Bildirme Formu”na uygun şekilde işlenerek 6 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimize (sektorler@tobb.org.tr adresine) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Tüm Duyurular