sildenafil generico kamagra 100 mg oral jelly cardioaspirina generico comprare cialis generico cialis farmacia senza ricetta viagra generico contrassegno

Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Hakkında

1 Kasım 2019

İlgide kayıtlı yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 15/10/2019 tarih ve 76695 sayılı yazıda, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması'na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi'nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmekte olduğu anlatılmaktadır. 

Aynı yazıda, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenecek olan Tehlikeli Malların Taşıması Çalışma Grubu Toplantısı'nda (WP.15) görüşülmek üzere aşağıdaki konularda Birliğimizin görüşleri talep edilmektedir: 

- İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/15), 1.9.5.3.6'da sınırlı miktarda tehlikeli malların taşındığı taşıma birimlerinin ve konteynerlerin Kategori E tünellerinden geçişinin kısıtlandığı fakat 8.6.3.3 ve 8.6.4'te konteynerle için kısıtlanmadan bahsedilmediği belirtilmiş olup, metne konteynerlerin de dahil edilmesi teklif edilmektedir. 

- İsveç hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/16), araçların gözetimiyle ilgili hükümleri iyileştirmek amacıyla Kısım 8.5'de S1(6), S16 ve S21'de değişiklik yapılması teklif edilmektedir. 

- İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/17), sınırlı miktarda tehlikeli mal taşıyan taşıma birimleri ve konteynerlerin işaretlenmesine gerek olmamasının bir kaza durumunda müdahalede sıkıntıya neden olabilmesi ve Kategori E tünellerinden geçişlerdeki kısıtlamalara uyulamamasına neden olabilmesinden ötürü 3.4.13 (b)'de değişiklik yapılması teklif edilmektedir. 

- Avrupa Kimyasal Endüstrisi Konseyi (CEFIC) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/18), sahte sertifikalara karşı önlem alınabilmesi amacıyla 8.2.2.8 ve 7.5.1.2'ye değişiklik ve ekleme yapılması teklif edilmektedir. 

- İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/19), emniyeti arttırmak ve tünel geçişlerine dair kararları kolaylaştırmak amacıyla Kısım 3.2 Tablo A'nın 15. sütununda yer alan "(?)" ibaresi taşıyan tehlikeli yükler ile diğer tehlikeli malların beraber taşınmasının düzenlenmesi teklif edilmektedir. 

- İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/20), tünel kısıtlamalarıyla ilgili bilgileri sadeleştirmek amacıyla özel hüküm 363 (1) ile 5.4.1.1.1 (k)'da değişiklik yapılması teklif edilmektedir. 

- İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/ fRANS/WP.15/2019/21), elektrikli motorlarla çalışan araçlara monte edilmiş kusurlu veya zarar görmüş lityum bataryanın ve bu araçların taşınması amacıyla entegre bir yangın alarmı ve aerosol yangın söndürme sistemi ve yükü bağlamak için kayışlar içeren standart bir 20 ft.lik konteyner kullanılabileceği belirtilmiş olup, diğer Çalışma grubu üyelerinden bu konteynerin geliştirilmesine yönelik görüş talep edilmektedir.

- İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/22), şoförlerin bir taşımada farklı taşıma evrakı taşımalarının yol kenarı denetimlerini yavaşlatması ve acil durum halinde müdahaleyi zorlaştırması nedeniyle 8.1.2.1'de değişiklik yapılması teklif edilmektedir. 

- Sekretarya tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/2019/23) Kısım 8 ve Kısım 9'da geçen "yetkili otorite" terimleriyle, terimleri sadeleştirmeye yönelik yorumların yer aldığı bir tablo sunulmaktadır. 

- Almanya hükümeti tarafından sunulan Inf.3 numaralı dokümanla; EX/III araçlarla ilgili (9.3.4.2) 1-2 Ekim 2018 tarihleri arasında Bonn'da düzenlenen gayrıresmi çalışma grubunun raporu sunulmaktadır. 

- İsviçre hükümeti tarafından sunulan Inf.4 numaralı dokümanla; içindeki yük değişen tankerlerin işaretlenmesiyle ilgili 5.3.2.1.9'da değişiklik yapılması önerilmektedir. 

Söz konusu önerilere ilişkin belgeler BMAEK internet sitesinde yayınlanmakta olup; resmi dokümanlara https://www.unece.org/trans/areas-of-work/dangerous-goods/meetings-and-events/unecebodies/transmaindgdbwp15/working-documents/2019.html adresinden, resmi olmayan dökümanlara da (Inf.) https://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15infl 07.html adresinden ulaşılabilmektedir. 

Bilgilerini ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konularla ilgili görüşlerin en geç 4 Kasım 2019 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yazılı ve e-posta yoluyla (ahmet.karakas@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz. 

Üyelerimize duyurulur.

Tüm Duyurular