levitra 20 mg viagra in farmacia senza ricetta kamagra 50 mg ansiolev recensioni effetti del cialis

Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi

12 Ekim 2015

İlgi: TOBB'nin 05.10.2015 tarih ve 18027 sayılı yazısı.

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünden alınan 18.09.2015 tarihli ve 44489265-730.06.01-E.3957 sayılı yazısına atfen; 2010 yılı AB-Türkiye mali işbirliği programlaması kapsamında, 19.09.2014 tarihi itibariyle AB finansman desteği ve ülkemiz eş finansmanı ile uygulanmakta olan "Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi başlatıldığı bildirilmektedir. Dünya Bankası'nın yürütücü kuruluş olarak yer alacağı proje kapsamında 81 ilde toplam 6.000 firmaya, ,hale yöntemi ile belirlenmiş üç araştırma şirketi tarafından anket uygulanacağı, anketle firmalara, altyapı ve hizmetler, satış ve tedarik, rekabet, yenilik, kapasite, yatırım yeri ve izinler, finansman, istihdam gibi konular hakkında sorular sorulacağı belirtilmektedir.


Söz konusu işletme anketi Dünya Bankası tarafından geliştirilmiş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliği, Türkiye Yatırım Destek Tanıtım Ajansı, Kalkınma Ajansları ve Türkiye Ekonomi Politikaları Değerlendirmesi" raporu ve her bir 26 Düzey 2 bölgesi için "Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi" raporu yayınlanacaktır. Yatırım ortamının bölgesel düzeyde ilk defa analiz edileceği anket için görüşülecek firmalar TÜİK İş Kayıtları temel alınarak tespit edilmiştir.

Kalkınma Bakanlığından gönderilen yazıda devamla; araştırma şirketleri tarafından ankete katılmaları için iletişime geçilecek firmaların bu talebe olumlu yaklaşmaları ve anket sorularına eksiksiz yanıt vermelerinin projenin yürütülmesi ve değerlendirmelerinin sağlıklı bir şekilde yapılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, ilgili firmaların ankete katkı vermeleri önemle duyurulur.

Tüm Duyurular