is kamagra safe to use gel per erezione in farmacia quanto dura l effetto del cialis per un erezione duratura

Bağımsız Denetçilerin Seçilmesi Hk.

24 Ağustos 2015

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 14.07.2015 tarihli ve 1357 sayılı yazıda ; 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bağımsız denetçinin seçimine ve denetim sözleşmesine ilişkin olarak bazı hususlara dikkat çekilerek mevzuata uyum sağlanması ve uygulamanın yönlendirilmesi gerektiği hasıl olmuştur. İlgili yazı için tıklayınız...

Tüm Duyurular