nuovi farmaci disfunzione erettile how to take kamagra viagra costo ufficiale alternativa al viagra in erboristeria per un erezione duratura

Avrupa girişimciliği Teşvik Ödülleri

31 Mart 2016

İlgi: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 16.03.2016 tarih ve 55382911-749/3915 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşların desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerinde farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacı taşımakta olduğu belirtilmiştir.

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı kategoride gerçekleştirilmektedir.

1.   Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar
2.   Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerini ve mesleki teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar
3.  Girişimcilik ortamını geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar 
4.    İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına Yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar
5.    Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi: KOBİ’lerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar
6.     Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri Yarışmasına AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç ve Sırbistan’ın yanı sıra 2011 yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır. Ödül Programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den iki aday belirleyerek Komisyona bildirmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiştir.

KOSGEB Başkanlığı tarafından seçilerek ülkemiz adına aday gösterilen Düzce Üniversitesi Aracılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin “Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz” projesi “Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi” kategorisinde 2011 yılında, Denizli Belediyesi’nin “Engelliler Çalışıyor” projesi “Sorumlu Girişimcilik” kategorisinde 2012 yılında ve Gürsu Belediyesinin “Sınırsız Temiz Enerji ile Kalkınan Bir Gürsu” projesi “Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi” kategorisinde 2013 yılında birincilik ödülünü kazanmış ve 2014 yılında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin “Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim İçin Örnek Modellerin Oluşturulması” Projesi “Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi” kategorisinde kısa listeye kalmıştır. 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi” projesi  “Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi” kategorisinde,  Kocaeli Sanayi Odası’nın “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” projesi de “Sorumlu Girişimcilik” kategorisinde ulusal adaylar olarak gösterilmiştir.

2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ulusal seçim süreçleri sonunda her ülkeden belirlenen iki aday Komisyon’a bildirilecek olup başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri iş dünyası ve üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi Başkanlığını yürüten ülke temsilcileri ile bir önceki yıl ödül alan kurum/kuruluş temsilcisini içeren yedi kişiden oluşmaktadır.

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir.

Başvurular, projenin en az iki yıl boyunca uygulanmış, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecek olup, ödüller 24 Kasım 2016 tarihinde Slovakya’da gerçekleştirilecek olan törende sahiplerini bulacaktır. Söz konusu törene ulusal aday olarak gösterilen tüm proje sahipleri davet edilmektedir.

Yarışmaya;
•Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,
•Kamu-özel ortaklıkları,
•Üniversiteler, başvurabilecektir.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi; http://ec.europa.eu/growth/smes/spport/enterprıse-promotion-awards/index en.htm adresinde yer almaktadır.

2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ne başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 20 Nisan 2016 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Tüm Duyurular