Skip to main content
search
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.8.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin “Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinde de değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklik ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetki belgesi şartları arasına eklenmiş ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki faaliyet konusunun ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin olması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden daha önce yapılmış ve Bursa Ticaret İl Müdürlüğünde yetki belgesi verilmek üzere bekleyen başvuruların reddedilmeyerek işletmelere yetki belgesi verilebilmesini teminen;
Faaliyet konusu ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatını,
İş yeri açma ve çalışma ruhsatının 09.06.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması durumunda ise ruhsatla birlikte iş yerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduğunu gösteren ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, ruhsatı düzenleyen yetkili idareden (belediye, il özel idaresi) alınması gereken belgenin
15.10.2020 tarihine kadar İETTS’ye yüklenmesi veya Bursa Ticaret İl Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihe kadar bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi başvuruları reddedilecektir.
İlgili üyelerimize önemle duyurulur.