sildenafil generico ally dimagrante pastiglie per l erezione cialis viagra o levitra

  • İthalat işlemleri ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara (İthali söz konusu maddelerin tanımlanması, kullanılmış/yeni/yatık/defolu olup olmadıkları, bir set/ünite oluşturup oluşturmadıkları, imalat tarihleri, GTİP belirlenmesi açısından tespit vb.)yönelik olarak düzenlenen,
    Serbest Bölge için hurda tespit raporları 
  • İhracat işlemleri ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara yönelik olarak düzenlenen ekspertiz raporlarıdır

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:
1.    İlgili Gümrük Müdürlüğü yazısı
2.    İthalata ilişkin belge fotokopileri (Beyanname, fatura, özet beyan vb.)
3.    İhracata ilişkin belge fotokopileri (Beyanname, fatura v.b.)
4.    Makine teknik katalogları, teknik resimleri