generico del cialis dapoxetina online gel ritardante in farmacia cialis 5 mg effetti collaterali burkina faso facts tecniche per durare di più a letto

4. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri

12 Ağustos 2015

KOSGEB Başkanlığınca, geleneksel olarak her yıl verilen “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” için 2015 yılı başvuruları başlamıştır.

Ayrıntılı bilgi KOSGEB Başkanlığının http://www.kosgeb.gov.tr ve http://www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr web sayfalarında mevcuttur.  Başvurular online olarak yapılacak olup, ön değerlendirmeyi geçen başvuru sahiplerinden daha sonra başvuru formunun çıktısı istenecektir. Başvuru formunun çıktısı ile online başvuru bilgileri arasında uyumsuzluk yaşanmaması için online başvuru formunun dikkatli doldurulması önem arz etmektedir.
 
 Başvuruda bulunacak işletmelerde aranacak özellikler
 Başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Beyannamesi onaylı olması esastır.
 Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler aşağıdadır:

A) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali yıl önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

B)Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

1) Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.

2) Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği kapsamında; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.

3) Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak.

4) Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve hizmet süreçlerini çevreye olumlu katkı sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.

C) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Son 3 (üç) mali yıl içinde kurulmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış ve girişimciler için rol model oluşturmuş işletmelerden;

1) Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,

2) Yılın Kadın Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan kadın girişimci olmak,

3) Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Kuruluş yılından itibaren toplam net satış hasılatı tutarının ortalamasının en az %25’i ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak,

4)  Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: Kamu kurum/kuruluşlarından destek alarak inovatif bir iş fikri ile işini kurmuş ve başarı ile tamamlamış olmak.
 
 Başvurular, www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılır. Başvuruların son tarihi 16.08.2015’tir. Başvurular, yalnızca bir kategori için yapılır.
 Ödül Değerlendirme komisyonlarınca gerçekleştirilecek ön değerlendirmeyi müteakip, Ödül Jürisi tarafından belirlenen işletmeler ödüllendirilir.

Tüm Duyurular