Skip to main content
search

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiş, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz günü de 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiştir.

Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin beşinci yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta; şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, demokrasimize kasteden bu ve benzeri darbe girişimlerine karşı toplumsal desteğin sürdürülebilir kılınması, ulusal/uluslararası kamuoyuna demokrasi zaferinin ve FETÖ yapılanmasının daha etkili anlatılması için çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecektir. Tüm bu amaçlar doğrultusunda FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesini ve toplumsal hafızanın diri tutulmasını teminen bahse konu anma etkinliklerinin planlanmasında, uygulanmasında, proje sonuçlarının geniş kitlelere yaygınlaştırılmasında ve sürdürülebilir kılınmasında gerekli duyarlılığın ve özenin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve ilgi yazı ekinde gönderilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesi 2021” de ana konsepti “Türkiye Geçilmez” olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin amacı;

• Milli birlik ve beraberlik duygusunun canlı tutulması,

• Şehit ve gazilerimizin hatırlanması,

• Demokrasi zaferine vurgu yapılması,

• Yaşanan hain darbe girişiminin etkin bir şekilde anlatılması,

• Darbe girişimiyle ilgili toplumsal hafızanın diri tutulması,

• Türkiye’nin büyük mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımlarını ne pahasına olursa olsun koruyacağının öne çıkarılması,

• Türk milletinin bağımsızlığına kasteden dâhili ve harici hiçbir girişime teslim olunmayacağının vurgulanması,

• Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde olduğu müddetçe Türkiye’nin geçilemeyeceğinin ön plana koyulması

• İstiklal ve istikbal tahayyülünden güç alan Türkiye’nin gelecek vizyonunun anlatılması,

olarak belirlenmiştir.

Türkiye Geçilmez; Türkiye bayrağı, vatanı, devlet ve milletiyle tektir, bölünemez ve geçilemez. Türkiye’nin günümüz dünya düzeninde söyleyecek sözü ve haksızlıklara müdahale edecek kudreti
bulunmaktadır. 15 Temmuz destanı, milletimizin azim ve kararlılığıyla, hain darbe girişimine karşı duruşuyla bunun vücuda gelmiş halidir.

Ülkemiz siyasi istikrarıyla, teknolojik atılımlarıyla, genç nüfusuyla, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı insani yardımlarıyla, mazlumlara kol kanat germesiyle, askeri ve diplomatik gücüyle, güçlü demokrasisiyle, öncü projeleriyle tüm dünyaya net bir mesaj vermektedir: Türkiye Geçilmez! “Türkiye Geçilmez” aynı zamanda “Milli İrade Geçilmez”, “Mavi Vatan Geçilmez”, “Siber Vatan Geçilmez”, “Eren Bülbül Geçilmez”, “Milli Uzay Programı Geçilmez”, “Akıncı SİHA Geçilmez”, “Havalimanları Geçilmez”, “TBMM Geçilmez”, “Gölbaşı Geçilmez”, “Kahramankazan Geçilmez”, “Kızılay Geçilmez” demektir.

Ayrıca söz konusu belgede yurt içinde; Demokrasi Zaferi ve Milli İrade, Milli Birlik ve Beraberlik, FETÖ ile Sürekli Mücadele, Türkiye Geçilmez söylemlerinin öne çıkarılması hedeflenmiştir.

Yurt genelindeki anma etkinliklerinde intizam ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun sağlanması ve bu etkinliklerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için illerde yapılacak çalışmalar valilerimizin, ilçelerde ise kaymakamlarımızın koordinesinde yürütülecektir.

Bu kapsamda ilgi (a) yazı ile Proje Takip Sistemine girilmesi istenen ve Valiliğinizce giriş işlemleri yapılan proje ve etkinliklerin yapılması, bununla beraber;

1-) Temmuz akşamından itibaren 15 Temmuz günü için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Türk bayraklarıyla donatılması

2-) Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin tamamının muhakkak ziyaret edilmesi, yapılacak etkinliklerde kendilerine yer verilmesi,

3-) Temmuz 2021 günü düzenlenecek etkinliklerin Koronavirus (Covid19) salgın tedbirlerinin uygulanmasına müsait olan alan/meydanlarda saat 20.00′ den itibaren tertip edilmesi, demokrasi nöbeti uygulamasının şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile STK, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla icra edilmesi,

4-) Tüm etkinliklerde sadece Türk Bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi,

5-) Yurt içi iletişim faaliyetlerinde #TürkiyeGeçilmez ve yurt dışı iletişim faaliyetlerinde #VictoryofDemocracy etiketlerinin kullanılması,

6-) Yerel yönetimlerce etkinliklere kaynak ayrılması ve destek sağlanması,

7-) Düzenlenecek programlara katılım sağlayacak vatandaşlarımızın ulaşımlarında her türlü kolaylığın sağlanması,

8.) Vali ve Kaymakamlarca mahalli şartlar göz önünde bulundurularak aşağıdaki etkinlikler ile uygun görülecek diğer faaliyetlerin düzenlenmesi

a) 14 Temmuz (Çarşamba) akşamı Valilerimizin ev sahipliğinde 15 Temmuz şehit yakınları ile gazi ve ailelerinin onurlarına yemek verilmesi,

b) 15 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da tüm Türkiye’de Vali, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, sivil toplum temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerimizin katılımıyla şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi, müftüler ve diğer görevlilerce Kur’anı
Kerim tilaveti yapılması ve duaların okunması, ilçelerde de benzer programların icra edilmesi,

c) 15 Temmuz Perşembe günü öğle namazını müteakip Diyanet İşleri Başkanlığınca camilerimizde düzenlenecek olan programların vali ve kaymakamlarca desteklenerek, 81 ilimizde ve ilçelerimizde seçilen bir camide şehitlerimizin ruhu için Mevlidi
Şerifler okunması, okunan Hatmi Şeriflerin duasının yapılması,

ç) 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yarısı 00.13’de tüm camilerimizde sela okunması,

d) Demokrasi nöbeti tutulan alanlarda 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösteriminin yapılması, hain darbe girişimini anlatan kamu spotlarının yayınlanabileceği ve şehirlerdeki meydanlara kurulacak büyük ekranlar ile billboardların 15 Temmuz’u anlatan resim ve posterlerle süslenmesi, etkinliklerde kullanılacak görseller ile kurumsal temsil unsurlarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca oluşturulan www.15temmuz.gov.tr ve https://kurumsal.15temmuz.gov.tr internet adresinden temin edilmesi, bunun dışında herhangi bir grafik, logo, sembol vb. görsel malzeme kullanımına müsaade edilmemesi gerekmektedir.

Tüm Duyurular