Skip to main content
search

İlgi : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.06.2021 tarihli, 1191638 sayılı ve Marmara Deniz Havzası Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi konulu yazısı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu ilgide kayıtlı yazıda; Marmara Deniz Havzası Eylem Planı kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesinin yayımlandığı bildirilmektedir.
Genelge kapsamında İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında yer alan serbest bölge, organize sanayi bölgeleri ile münferit sanayi tesisleri için deşarj standartlarına kısıtlama getirilmektedir. Söz konusu bölgelerde yer alan firmaların mevcut atıksu arıtma tesislerinden kapasitesi yeterli olanların 3 ay, revizyon ihtiyacı içerisinde olan ve yeni yatırım yapması gerekenlerin ise 1 yıl içerisinde Genelge ekinde yer alan alıcı ortam standartlarına uyum sağlaması beklenmektedir

İlgili Dosyalar
Tüm Duyurular