Skip to main content
search

Sayın üyemiz;

İlgi: TOBB’nin 21.04.2020 tarihli ve 34221550-100-3915 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışları revize edilmiştir.

Bu kapsamda, ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere hazırlanan “İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri” konulu 2020/10 sayılı Genelge eki kılavuzuna https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,