Yıllık İşletme Cetvelleri Hakkında Önemli Duyuru

4 Şubat 2016

İLGİ : 31/12/2015 - 45540 TARİH VE SAYILI YAZI

6948 Sayılı Sanayi sicil Kanununun 2. maddesine göre sanayi işletmelerinin Sicil Belgesi alması yasal zorunluluktur.

Söz konusu Kanunun 5. maddesine göre , sanayi siciline kayıtlı işletmeler her takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme faaliyetlerini gösterir Yıllık İşletme Cetvelini vermek zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içinde vermeyenler hakkında , aynı Kanunun 9. maddesinde belirtilen idari para cezalarının miktarlarında , her yıl tespit edilen yeniden değerlendirme artış oranı kadar artış esas alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.  

2016 yılı içerisinde uygulanacak İdari Para Cezası tutarı 844-TL 'dir.

Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetlri ile ilgili yıllık işletme cetvelini; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya Bursa İl Sanayi Müdürlüğüne dilekçe ekinde verilebilmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi olan üyelerimizin gecikmeye bağlı idari para cezalarına maruz kalmamaları için Yıllık İşletme Cetvellerini Nisan Ayı sonuna kadar vermeleri gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur 

Tüm Duyurular