TIR Konaklama Yerleri Hakkında

24 Ağustos 2015

İlgi: TOBB'nin 11.08.2015 tarih ve 15164 sayılı yazısı.

İlgide kayılı yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen; karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin arttırılması ve güvenli taşımacılık yapılabilmesine yönelik olarak, Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının konaklama yapabileceği TIR konaklama yerlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:4)'in 5 Ağutos 2015 tarihli 29436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:3)'in yürürlük tarihi 1 Şubat 2016 değiştirilmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Tüm Duyurular