Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

24 Ağustos 2015

İlgide kayıtlı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda, "Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik"in 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda ulusal demiryolu altyapı ağı ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddeleri gönderenler, bu maddelerin alıcıları, paketleyenler, dolduranlar, boşaltanlar, demiryolu altyapı işletmecileri ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar ve yük taşıma bilimleri ile ilgili bir dizi düzenleme yürürlüğe girmiştir.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevzuatlar başlığı altında, söz konusu yönetmelik yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Tüm Duyurular