Tarihi Belgelerimiz Gün Yüzüne Çıkıyor

Tarihi Belgelerimiz Gün Yüzüne Çıkıyor

10 Aralık 2015

Odamız 118 yıllık geçmişi ile ülkemizin en eski odalarının başında yer almaktadır.

Odamızın kuruluşunun, (BURSA) Hüdavendigar vilayeti Ticareti Ziraat Ve Sanayi Odası"nın kuruluş tarihi olan 1890 yılından hemen sonra olduğu anlaşılmaktadır. Kurucularının Konstantin Pençileri ve Ali Galip Beyler olduğu bilinmektedir. Kuruluş tarihi olan 1897 yılında çarşı meydanında küçük bir odada hizmet vermeye başlamıştır. 1920 yılında Yunan işgali dolayısıyla odanın faaliyeti tatil edilmiş, bu durum 1925 yılına kadar devam etmiştir. 1925 yılında 655 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine Ali Rıza Bey"in teşebbüsü ile yeniden faaliyete geçtiği, 1942 yılında 4355, 1951 yılında 5590 sayılı kanunlara intibak ederek bu günkü Ticaret ve Sanayi Odası hüviyetini kazandığı kanıtlarla tespit edilmiştir.

Oda arşivlerimizden derlediğimiz bazı dilekçe örnekleri ve belgeler albümde yer almaktadır 

Tüm Haberler