Ödenmeyen Aidatlar Hakkında Önemli Duyuru

13 Ağustos 2015

Odamızca , 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili yönetmelikler ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın genelge ve yazıları uyarınca ödenmeyen aidatlarla ilgili olarak, askıda bulunan 510 üyesine icra takibi başlatılacaktır.

Odamız üyelerine her ne kadar icra takibi yapmayı istemese de; kamu alacağının tahsilinden de yönetim kurulu şahsen ve müteselsilen sorumlu olduğu gerçeğinden hareketle böyle bir kararın alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple en az 2 yıldır aidat borçlarını ödemeyen durumu askıda olan üyelerin ilk fırsatta borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili olarak ta geçmiş aidat borçlarının Axess ve Bonus kredi kartlarına taksitlendirilerek tahsil imkanının da bulunmaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Tüm Duyurular