Odamız; Uludağ Üniversitesi ve Gemlik Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Mesleki Eğitimde (NYP) Nesneye Yönelik Programlama Yaklaşımlarının incelenmesi” konulu proje Almanya’nın Berlin eyaletinde 15 gün süren bir program dahilinde başarıyla tamamlandı.

Leonardo da Vinci Programı Nedir?
Leonardo da Vinci AB''ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. 
Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir.Üye Devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliğe ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkeler arası işbirliği projelerine hibe desteği verilmektedir. 

Öneriler : Avrupa birliği üye ve aday ülkeleri , avrupa birliği hibe fonuna sürekli para aktarmaktadır. Bu ülkelerden biride Türkiye’dir. Fakat proje kapsamında katıldığımız brifinglerde Leonardo da Vinci ve diğer hibe projelerinden ülkemizin faydalanma oranının fona aktardığı paranın sadece % 40’ını kapsadığı belirtilmiştir. Bu nedenle Avrupa Birliği Hibe projeleri konusunda bilgilendirmeler yapılmalı, kurumlar ve üniversitelerde eğitim programları düzenlemeli ve projeler üretilmelidir. 

Leonardo da Vinci Programına Katılma Amacımız

Öncelikli olarak projeye katılım amacımız; Sanayide yaratıcı ve yenilikçi düşünce tarzının oluşturulması için neler yapılabileceğine dair fikir edinmek , çalışanlarımızın bireysel gelişimini desteklemek ve mesleki alanında kendini geliştirmesine olanak sağlamaktır. Üretim ekonomisinden bilgi ekonomisine doğru hızlı bir geçişin yaşandığı dünyada (NYP) Nesneye Yönelik Programlama ile ilgili uygulamaların kurumumuzda ve ülkemizde kullanılabilirliklerinin incelenmesi ve bu konuda deneyim kazanılması ve bu deneyimlerin

üyelerimiz başta olmak üzre tüm camiamızla paylaşılması temen amaçlarımızı kapsamaktadır.
 
Rekabetin kıyasıya yaşandığı günümüzde, rekabet edebilmeyi ve girişimciliği , bir şeyleri yeniden keşfetmeye gerek duymadan var olan iyi uygulamaları hayata geçirmek için bu gibi projelerde yer almaya devam edeceğiz.
 
Proje Süresince Neler Yaptık ?

Odamız; Uludağ Üniversitesi ve Gemlik Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürü-tülen “Mesleki Eğitimde Nesneye Yönelik Programlama Yaklaşımlarının incelenmesi” konulu proje Almanya’nın Berlin eyaletinde ki European Business Academy’nin ev sahipliğinde start aldı. (NYP) ile ilgili seminerler düzenlendi. Almanya ekonomisi, iş hayatı , eğitim sistemi , teknolojisi, kültürel yaşam , alt yapısı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Almanya’daki mesleki eğitime yönelik ugulamaların incelenmesi için önceden planlanmış ve aşağıda isimlerini yazdığımız kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi. Uygulamaları ve çalışmaları hakkında bilgiler alındı. 

European Business Academy GmbH 
Bildungswerk Kreuzberg GmbH 
Europanorat GmbH 
Euro- Cert GmbH
German Turkish Centre e.V.
BBW Berufsvorbereitungs GmbH
Ausbildungsgesellschaft GmbH
Bildungs- und Beratungzentrum Berlin gGmbH
Berlin IHK

Almanya Türkiye büyükelçiliğini ziyaret ettik. Elçiliğin çalışmaları hakkında Başkonsolos Sayın Mustafa BULAT’ın düzenlediği brifinge katıldık. 

Ayrıca Berlin'de bulunan müzeler , tarihi eserler , kentin önemli meydanları ve alışveriş merkezleri gezdirildi.