KOBİGEL Gelişim Destek Programı 2017 Proje Teklif Çağrısı

KOBİGEL Gelişim Destek Programı 2017 Proje Teklif Çağrısı

25 Eylül 2017

KOBİGEL Gelişim Destek Programı 2017 Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bursa KOSGEB İl Müdürü Erkan GÜNGÖR odamızı ziyaret etti. Ziyarete Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal AKIT, Meclis Başkanımız Paşa AĞDEMİR, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimizi Nurettin HOCAOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ergin ERENOĞLU, Şefik YILMAZ VE Agah ARDA iştirak ettiler. Ziyarette KOSGEB Müdürü Erkan GÜNGÖR KOBİGEL Destek Çağrısı hakkında bilgilendirme yaptı. 

Bu proje kapsamında İmalat sanayi KOBİ'leri 300 bin TL geri ödemesiz hibe ve 700 bin TL sıfır faizli  geri ödemeli krediden faydalanabileceklerdir.

İlgili projeye başvurular 11 Eylül 20 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Çağrı kapsamında Sadece İmalat Sanayinde faaliyet gösteren üyelerimiz başvuru yapabilecektir. Başvuru yapabilmeleri için 31.12.2016 tarihinden önce kurulmuş ve bilanço esasına göre defter tutmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan, Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler ile orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olan işletmeler başvuru yapabilir.

**** NACE REV 2. sınıflamasına göre;  imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 10 ve 33 kodları arasında yer almaktadır.

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojili İmalat Sanayi Sektörleri Listesi İçin Tıklayınız >>>

KOBİGEL Destek Çağrısı İçin Tıklayınız >>>


 

 

Tüm Haberler