KOBİGEL Destek Programları Eğitimi

KOBİGEL Destek Programları Eğitimi

Başvuruları 30 Mayıs–1 Temmuz 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak olan KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Programı kapsamında  üç adet çağrıya çıkılmıştır.

300,000 TL geri ödemesiz, 300.000 TL geri ödemeli olmak üzere işletme başına toplam 600.000 TL bütçeye sahip “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme”, 100.000 TL geri ödemesiz, 150.000 TL geri ödemeli olmak üzere işletme başına toplam 250.000 TL bütçeye sahip “Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi” ve 100.000 TL geri ödemesiz, 150.000 TL geri ödemeli olmak üzere işletme başına toplam 250.000 TL bütçeye sahip “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme” adları ile çağrılar yayınlanmıştır.

Çağrı ilanlarında yer alan uygun proje konularından bir ya da birden fazlasını içerecek şekilde hazırlanan projeler desteklenecektir.

Proje Süresi
Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Proje Başvurusu
Başvurular 30 Mayıs–1 Temmuz 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak olup başvuru şartları ve diğer hususlar http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5752/kobilere-kobigel-ile-300-milyon-tllik-destek-daha adresinde bulunan teklif çağrılarda yer almaktadır. 

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilan edilen proje teklif çağrısına yönelik proje hazırlayan KOBİ’ler, Kurul tarafından yapılan değerlendirmede destekleme kararı verilmesi durumunda destek alma hakkını kazanacaktır.

Proje Destek Oranı
Proje destek oranı %60 ‘dır.

Proje Süreç-Zaman Planı
Ön Değerlendirme Süreci : 02 Temmuz- 01 Ağustos 2016
Ön Değerlendirme :  02-18 Temmuz 2016
Düzeltme (İşletme) :  19-24 Temmuz 2016
Kontrol ve Onay : 25 Temmuz -01 Ağustos 2016
Kurul Değerlendirmesi : 01 Ağustos-31 Ağustos 2016
Bildirimler : 01 Eylül-06 Eylül 2016
Projenin Başlatılması : 07 Eylül 2016’dan itibaren

Program kapsamında kabul edilen projelerin personel, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı ile çağrıda detayı verilen diğer gider kalemleri desteklenecektir.

Etkinlik Tarihi

3 Haziran 2016

  • Süresi: 14:30 - 16:00
  • Bitiş Tarihi: 3 Haziran 2016
  • Yer: GTSO Eğitim Salonu
  • Kurum: GTSO - KOSGEB
  • Eğitmen: KOSGEB Uzmanları ( Özgeçmiş )
  • Kontenjan: 190
  • İletişim: 224-5131023 (DH - 105- 106)
Eğitim Tamamlandı