KKTC Cumhurbaşkanı Sn.Akıncı ile Toplantı

11 Eylül 2017

İlgi: TOBB'nin 07.09.2017 tarih ve 13756 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; TOBB işbirliğinde ve Iktisadi Kalkınma Vakfı evsahipliğinde 14 Eylül 2017 Perşembe günü 10:30-14:00 saatleri arasında KKTC Cumhurbaşkanı Sn.Mustafa Akıncı 'nın katılımları ile "Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Görüşmelerinin Geleceği ve Türkiye için Çıkarımlar" konulu toplantı düzenlenecektir.

İlgili toplantıda Kıbrıs'ta çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerde son durum, BM gözetiminde İsviçre'de Crans Montana'da yapılan müzakerelerdeki tıkanıklığın analizi, bundan sonra ne gibi seçeneklerin masada olduğu ve Türkiye için ne gibi sonuçları olacağı konuları ele alınacak olup, toplantıya ilişkin detaylı program aşağıda belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

K. .T.C. CUMHURBAŞKANI SAYIN MUSTAFA AKINCI'NIN KATILIMLARI İLE GÜNCEL GELIŞMELER IŞIĞINDA KIBRIS GÖRÜŞMELERININ GELECEĞI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR

14 EYLÜL 2017

Wyndlıam Grand İstanbul Levent Otel

HezarfenSalonn

10.30-11.0(1 Kayı t

11.00-11.30 Açış Konuşmaları

• Ayhan ZEYTINOĞLU, İKV Başkanı

• Fikri TOROS. Kı brı s Türk Ticaret Odası Başkanı

• M. Rifat HISARCIKLIOĞLU, TOBB Başkanı

• Recep AKDAĞ, Başbakan Yardımcı sı *

11.30-12.30 K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Mustafa A KINCVnı n Konuşmaları

12.30-13.00 Soru Cevap

13.00-14.00 Kapanış ve Öğle yemegi ikram'

Tüm Duyurular