İş Hukuku Eğitimi

İş Hukuku Eğitimi

 EĞİTİMİN AMACI          

İnsan Kaynakları departmanı çalışanlarının iş hukuku kapsamında temel bilgilere sahip olması iş ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından etkilidir. Yasal kapsamda öngörülen işlemlerin gereği gibi yapılamaması çoğu zaman şirketlerin aleyhine sonuçlar doğurabilmektedir. İş Hukuku Eğitiminin temel amacı çalışan ve işverenleri İş Kanunu uygulamaları ile ilgili bilgilendirmektir. Eğitimde yerleşik Yargıtay İçtihatları ve örnekler yoluyla uygulamalarla ilgili açıklamalar yapılacaktır. 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

§  KAPSAM, TANIM VE GENEL HÜKÜMLER

İşçi, işveren, işveren vekili

Alt işveren

İşyerini Bildirme

Eşit Davranma İlkesi

İşyerinin Devri

§  İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

Belirli süreli iş sözleşmesi

Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Kısmi süreli iş sözleşmesi

Geçici iş ilişkisi

Çağrı üzerine çalışma

Deneme süreli iş sözleşmesi

Takım sözleşmesi

§  İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ

Bildirim süresi

Feshin geçerli veya haklı sebebe dayandırılması

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

Fesih bildiriminde itiraz ve usul

§  ÜCRET

Ücretin ödenmesi

Ücret kesme cezası

Yıllık izin ücreti

Fazla çalışma ücreti

§  ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Fazla çalışma

Telafi çalışması

Denkleştirme

Çalışma süresinden sayılan haller

Ara dinlenmesi

Gece çalışması

Analık halinde çalışma

Hafta tatili

Ulusal bayram ve genel tatiller

§  İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ

§  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

 

KATILIMCI PROFİLİ        

İşverenler, insan kaynakları yönetici ve çalışanları.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ           

1 Gün    

Etkinlik Tarihi

1 Aralık 2015

  • Süresi: 9:00 - 17:30
  • Bitiş Tarihi: 1 Aralık 2015
  • Yer: GTSO Eğitim Salonu
  • Kurum: ABİGEM
  • Eğitmen: Elif YILMAZ ( Özgeçmiş )
  • Kontenjan: 0
  • İletişim: 225-5131023
Eğitim Tamamlandı