İkna Mühendisliği ve Algı Yönetimi

İkna Mühendisliği ve Algı Yönetimi

AKADEMİK MODÜL YÖNTEM ve TEKNİKLERİ:

► Sözel Aktarım

► Power Point Sunumlar

► İnteraktif Yaklaşımlı Vaka Analizleri

 

PROGRAM İÇERİĞİ:

Algı yönetimi nedir ve hangi alanlarda kullanılmaktadır.
Algılar ve kararların yönlendirilmesi,
Birey ve gruplarla iletişimde algı yönetimi

Algılarımız kararlarımızı nasıl etkiler?

·       İlk izlenimin önemi (Kendimiz hakkında ne anlatıyoruz?)
·         İnsanları analiz ve okuma teknikleri.
·         Sempati Oluşturma
·         Karşılık verme güdüsünü kullanma
·         Yokluk ve Kıtlık hissini kullanma
·         Otorite algısını kullanma
·         Tutarlı olma eğilimini kullanma
·         Sürü psikolojisi eğilimini kullanma
·         Teşvik modelleri kullanma
·         Ödül-Ceza denklemleri kullanma
·         Tekrarlama
·         Duygusallaştırma
·         Acıt ve Kurtar
·         Delil gösterme
·         Genelleme yapma

Kurumsal reklam kampanyaları ve imaj oluşturmada algı yönetimi

·         Toplum mühendisliği
·         Overton penceresi

Marka iletişiminde algının yönetilmesi

Beyinde algılama ve algı filtrelerimiz

     Beyinde algı süreci
     İkna nedir, ne değildir?
     İnanç mekaniği
     Beynimizin algı filtreleri
     Düşünce sistematiği hatalarımız

Mesajı anlama ve deşifre etme

·         Etkin dinleme ve dinleme türleri
·         Empatik dinleme
·         Güçlü sorularla ihtiyacı ve itirazı anlama
·         İknada stratejik soru sorma
·         Beden dili sinyallerini anlama
·         Uyum sağlama ve aynalama
·         Sesin hızı, tonu ve vurgulama

İkna şifrelerimiz      

·         Müşteri neyi referans alır?
·         Bilgiyi ne kadar ve ne şekilde vermeliyiz?
·         Faydayı nasıl anlatmalı?
·         İstek mi-ihtiyaç mı?
·         Organize olma biçimlerimiz ve iş takibi
·         İtiraz aslında nedir ve nasıl karşılanır?

İknada dilin kullanımı      

     Bağlaçların kullanımı
     Çerçeveleme

o   Sanki çerçevesi
o   Sorun-sonuç çerçevesi

     İknada metafor kullanımı ve hikaye anlatıcılığı


Etkinlik Tarihi

25 Mayıs 2018

  • Süresi: 9:00 - 17:00
  • Bitiş Tarihi: 25 Mayıs 2018
  • Yer: GTSO Eğitim Salonu
  • Kurum: GTSO
  • Eğitmen: Reha TARTICI ( Özgeçmiş )
  • Kontenjan: 30
  • İletişim: 513 1023 (DH : 105 / 106)
Eğitim Tamamlandı