İhracatçı Firmalara GTSO'da Kolaylık

İhracatçı Firmalara GTSO'da Kolaylık

7 Mayıs 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, onaylanma ve vizeleme hizmeti, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yürütücülüğünde başlatıldı.

Bu doğrultuda ihracat yapmak isteyen GTSO üyeleri ile temsil yetki belgesine haiz gümrük müşavirlerinin elektronik imzalarını bir an önce temin etmeleri istendi...

İhracat Belgeleri Artık Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi’nde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden belirtilen uygulama takvimine göre; A.TR Dolaşım Belgesi özelinde söz konusu sistemin ilk pilot uygulaması, 24 Nisan 2018 tarihinde Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü bünyesinde başlatıldı.

A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine ise, 14 Mayıs 2018 tarihinde,  Pilot uygulamanın hemen akabinde başlanacak,

EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (Iran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulaması ise 28 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya konacak.

Gümrük İdareleri tarafından vize işlemi yapılmayan Menşe şahadetnameleri, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) ve onaylanmış ihracatçılar tarafından kullanılan basitleştirilmiş usuldeki A.TR Dolaşım Belgelerinin de elektronik olarak düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına ise 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilecek.

İhracatçı Firmalara Büyük Kolaylık

Bahse konu uygulama takvimi uyarınca dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi ile ilgili sistemin aşağıda belirtilen tarihler sırasıyla yürürlüğe gireceği planlanmıştır:

Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa AĞDEMİR ;

Ekonomimizin can damarı ihracatın gelişmesinde çok önemli bir rolü üslenecek bu sistem ile 7/24 dolaşım belgesi onayı elektronik ortamda yapılabilecektir. Bunun için bütün alt yapımızı hazırladık ve sistemin devreye girmesine müteakip ihracatçılarımızın hizmetine sunacağız. Gemlik’imize , üyelerimize, ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Sistemin eksiksiz yürütülmesini teminen, ATR, EUR1 ve Menşe Şahadetnamelerini elektronik ortamda düzenleyecek olan ihracatçı üyelerimizin ve/veya temsilcileri olan gümrük müşavirlerinin elektronik imzalarını alarak hazırlıklarını ivedilikle tamamlamaları gerekmektedir.

 

Tüm Haberler