Hollanda Bilgi Notu

5 Nisan 2016

İlgi: TOBB'nin 30.03.2016 tarihli ve 6569 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Mayıs ayında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hollanda Gümrük İdaresi arasında ikinci niyet mektubunun imzalanmasının öngörülmekte olduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI başkanlığında Hollanda'ya bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu ülke ile ele alınmasında fayda görülen ve ikili ilişkilerimizde önem arz eden hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye-Hollanda ekonomik ve ticari ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerin en geç 8 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar TOBB'ne (E-posta: belgin.eserdag@tobb.org.tr , Fax: 218 2209) iletilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Tüm Duyurular