GTS Tebliği Hakkında Görüş

5 Nisan 2016

İlgi: TOBB'nin 31.03.2016 tarihli ve 0412/6732 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararı gereğince GTS Rejimi’nin (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkemiz tarafından üstlenilerek belirli ülkelere tek taraflı olarak taviz verildiği belirtilmektedir. Ayrıca, İthalat Tebliği’nin (İthalat:2016/1) ilgili maddesi gereği Ekonomi Bakanlığı’nın GTS uygulamasında değişiklik yapma imkanı bulunduğu ifade edilmiştir.

Yazıda, 19 Mart 2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat 2016/2)’in yayımlanmış olduğu, bu kapsamda GTS ülkelerine tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinin ülkemiz tarafından gözden geçirileceği vurgulanmıştır.

Yazıda, anılan Tebliğ ekinde yer verilen ülkelerden ve bu ülkelerin karşısındaki sektörlerden yapılacak ithalatta, uluslararası yükümlülüklerimiz ve ülkemizin ekonomik çıkarları göz önüne alınarak, ilgili sektörlerdeki yerli üreticilerimizin, tek taraflı tanınan tavizlerden olumsuz etkilenip etkilenmediklerinin tespiti ve gerekli ise ülke ve sektörlerin tercihli rejim kapsamı dışına alınıp alınmaması hususlarında çalışmalar yapılacağı ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde firmaların değerlendirmelerini Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, konu hakkında görüş ve taleplerin 18.04.2016 tarihine kadar (gts@ekonomi.gov.tr ) elektronik posta adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Tüm Duyurular