Gemlik Mesleki Eğitim Müdürlüğünden Odamıza Teşekkür Ziyareti

Gemlik Mesleki Eğitim Müdürlüğünden Odamıza Teşekkür Ziyareti

11 Aralık 2018

Gemlik Mesleki Eğitim Müdürü Sayın; Cengiz Korucu Odamızın Mesleki eğitime desteğinden ötürü ziyaret etti. Heyeti Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Paşa Ağdemir karşıladı. Ağdemir konuşmasında;

Güçlü Türkiye için  mesleki eğitim olmazsa olmazlarımızdandır.  Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Mesleki eğitim özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmek.  Bu iki kavramda bizler için son derce büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda bundan sonrada mesleki eğitime desteğimiz devam edecektir." Dedi

Tüm Haberler