Filyos Endüstri Bölgesi Hk.

9 Şubat 2018

İlgi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün 01/02/2018 tarihli ve 21432539 - 452.05E.276 sayılı yazısı

İlgi yazı ile Zonguldak İli Sınırları içerisinde yer alan ve ilgi yazı ekinde konumu gösterilen 607 hektar büyüklüğündeki alan 16/07/2012 tarihli ve 2012/3574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Filyos Endüstri Bölgesi ilan edildiği, söz konusu bölgede yer alacak üretim sektörlerinin belirlenmesine müteakip yatırımcılara tahsis işlemlerinin başlayacağı belirtilmektedir. 

İlgi yazı ve ekleri https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php web adresine yüklenmiş olup, konu ile ilgilenen firmalara/yatırımcılara ait ön bilgilerin 13 Şubat 2018 tarihine kadar Sanayi Genel Müdürlüğüne ve ayrıca stratejisb@sanayi.gov.tr elektronik posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Tüm Duyurular