Etkili Lider Yönetici Eğitimi

Etkili Lider Yönetici Eğitimi

PROGRAMIN İŞ SONUÇLARINA FAYDALARI
Kurumlarda en önemli ögenin “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede hangi kurumda ve hangi kademede olursa olsun, tüm yöneticilerin, kendi yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde beklenen performansı yakalamak ve sürekliliği sağlamak için, çalışanlarını, gönüllükle kurumsal hedeflere ulaşma yönünde çaba göstermeleri için harekete geçirmek, bunu başarmak için de çalışanların yetkinliklerini artırmak, onların iş doyumlarını sağlamak, aralarında takım ruhu geliştirip yaşadıkları çatışmaları çözmek, yanı sıra da yenilikleri benimsetmek, gelişmeye motive etmek konusunda çaba göstermeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Bu kapsamı özetler nitelikte denebilir ki, sürdürülebilir başarıyı yakalamak için çağdaş yöneticilerden beklenen en önemli iki temel yetkinlik: “Adam Yetiştirmek” ve “Problem Çözmek”tir.
Bu bağlamda, günümüze gelene kadar, ülke ve dünya ekonomisinde derin yaralar bırakan pek çok kriz atlatmayı başaran kurumların, sürdürülebilir başarısı ve hedeflerine ulaşabilmesi, ancak yukarıda saydığımız yetkinliklere sahip yöneticilerle mümkündür.

İşte bu program, kurumsal hedefler doğrultusunda, birlikte yol alan/alacak yöneticiler ile yönetici adaylarına, bu yetkinlikleri, etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazandırmayı amaçlayarak, bireysel gelişimlerine de destek olacak biçimde hazırlanmış bir programdır.

NELER PAYLAŞACAĞIZ
Yönetim Ne Demektir ve Yöneticiden Neler Beklenir?
En Büyük Liderler…
Liderleri Lider Yapan 4 Temel Fark Nelerdir?
Örnek Olay: Yönetim Sanatı
Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları
Yöneticilerin ve Liderlerin Kullandıkları İş Yaptırma Güçleri
Liderlik Yaklaşımları ve Hizmetkar Liderlik
Liderlerin Kişilik Özellikleri
Cesaret, İlgi, Sevgi...
Örnek Videolar
Yönetici Yetkinlikleri
Kendini Yönetmek
Takımını Yönetmek
İşi Yönetmek
Birlikte Çalışmayı, İşbirliğini Yönetmek
Lider Yöneticilik Nedir? Beklenen Yetkinlikler Nelerdir?

KENDİMİZİ TANIMAK VE YÖNETMEK
İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi
Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım
Farklı Kişilik Profillerinin İletişim Biçimleri
Hiç Kimseyi Değiştiremeyiz, Değiştirebileceğimiz Tek Kişi Kendimiziz

TAKIM RUHU YARATMAK
Video: Balıklardan Ders Almak...
Takım Olmak Demek...
Takım Oyunu: Kazan – Kazan Yaklaşımı
Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları
Video: Başarılı ve Başarısız Takımlardan Örnekler
Grup Çalışması: “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”

MOTİVE EDİCİ İLETİŞİM
Lider Yöneticinin Sözleri İstemedikleri Kadar Ağırlık Taşır
Öfkemizi  Yönetmek ve Şiddetsiz İletişimle Geribildirim Vermek
Kelimelerin Gücü
Beni Neler Motive Eder?
Video: Liderin Motive Edici İletişimi
Kendinizi Motive Etmek...
Takım Oyunu: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞEtkinlik Tarihi

28 Nisan 2017

  • Süresi: 9:30 - 17:30
  • Bitiş Tarihi: 28 Nisan 2017
  • Yer: GTSO Eğitim Salonu
  • Kurum: ABİGEM
  • Eğitmen: Ayşe DEMİRBAŞ ( Özgeçmiş )
  • Kontenjan: 30
  • İletişim: 224-5131023 (DH - 105- 119)
Eğitim Tamamlandı