Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği Broşürü

4 Ocak 2016

BURSA VALİLİĞİ - 25.12.2015 - 10655

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen "Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması" bileşeni dahilinde kullanılan verimsiz elektrik motorlarının dönüşümüne yönelik çalışmalar Verimlilik Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir.

Söz konusu çalışma kapsamında, sanayicilerimizin farkındalık ve bilinç düzeylerinin arttırılmasına yönelik  " Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği" kitapçığı hazırlanmıştır. Aynı zamanda http://www.temizuretim.gov.tr/files/elektrikmotorlar_brosur.pdf adresinden broşüre ulaşılabilmektedir.

Tüm Duyurular