Dolaşım Belgeleri Onay/Satış Ücretleri Düştü

6 Ağustos 2015

Odamız nezdinde tedarik edilen dolaşım belge birim  (A.TR,EUR.1,EUR-MED,FORM A,MENŞE ŞAHADETNAMESİ,MENŞE İSPAT BELGELERİ) bedelleri 01/08/2015 tarihi itibari ile (satış ve onay ücreti dahil) 1TL olarak güncellenmiştir. Odamız meclisinin 29/07/2015 tarih ve 2 numaralı kararı uyarınca

Serbest Bölge Temsilciliğimizden yapılacak olan onay işlemlerine istinaden belge başına nakit olarak Temsilcilik Birimince 4TL Hizmet Bedeli alınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 01/08/2015 tarihi itibari ile yapılacak olan belge alımlarında bu fiyatların dikkate alınması rica ederiz.

Tüm Duyurular