Dolaşım Belgeleri Onay ve Satış Ücretleri

14 Ocak 2016

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2015/25 sayılı genelgesine istinaden, oda yönetim kurulumuzun 13/01/2016 tarih ve 02/02 sayılı kararı gereğince, ihracat dolaşım belgelerinin satış ücreti 2 TL ,  onay bedeli ise 3 TL olarak karara bağlanmıştır. Temsilcilik nezdinde yapılacak onay işlemlerinde 4 TL hizmet bedeli alınmasına devam edilecektir.

İhracatçı firmalarımız ve gümrük müşavirliklerine önemle duyurulur.


Tüm Duyurular