Doğrudan Kefalet Protokolü

8 Mart 2016

TOBB - 02.03.2016 tarihli ve 511/4424 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanan, “KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolünün, KOSGEB tarafından KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla, 09.02.2016 tarihi itibariyle “KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin “Doğrudan Kefaleti Protokolü” adı altında yenilendiği bildirilmiştir.

Protokol ve içeriği ekte üyelerimize sunulmuştur.

Önemle duyurulur.

EK: KOSGEB YAZISI VE PROTOKOL

Tüm Duyurular