Alaattin AKCAN

Alaattin AKCAN

Başkan
Bilgiler Özgeçmiş
Necati AYDIN

Necati AYDIN

Bilgiler Özgeçmiş
Ayhan KORKMAZ

Ayhan KORKMAZ

Bilgiler Özgeçmiş
Gökhan GÜZEL

Gökhan GÜZEL

Bilgiler Özgeçmiş
Hasan KESKİN

Hasan KESKİN

Bilgiler Özgeçmiş

Oda üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında Kanunda yazılı disiplin cezalarını uygular.