Akkuyu Nükleer Santrali Yerli Tedarik hk.

30 Mart 2018

İlgi : TOBB'nin 20.03.2018 tarih ve 4731 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; 12.05.2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair işbirliğine İlişkin Anlaşma" ile ülkemizin ilk nükleer santralinin kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketi tarafından yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından düzenlenecektir.

Akkuyu NGS Projesi ihale hazırlıkları çerçevesinde Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından hazırlanan ihale prosedürlerine İngilizce ve Rusça olarak http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngsas-ankara adresinden ulaşılmaktadır. İstekli şirketlerde aranan şartlar; yukarıda bahsi geçen adreste ulaşım sağlanabilen "Sektörel Satınalma Prosedürü"nün 10 numaralı ekinin (Seçme ve Değerlendirme Kriterleri) 1. bölümü, 1.1 ve 1.4 maddeleri çerçevesinde belirlenmiştir.

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından hazırlanan "Sektörel Satınalma Prosedürü"nün 10 numaralı eki tarafınıza iletilmekte olup, ihale prosedürleriyle ilgili detaylı bilgilere http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-ankara adresinden ulaşılmaktadır.

Diğer yandan; ihale takvimi ile ilgili bilgiler http://www.akkunpp.com/tedarikcilere adresinde yer almaktadır.

Açılan ihalelere ilişkin duyurular ise aşağıda yer alan sayfalardan takip edilmektedir.

  1.  http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-ankara
  2.  http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-moskova
  3.  http://www.akkunpp.com/rosenergoatom-konzerni-as-subesi
  4.  http://www.akkunpp.com/niaep-jsc-cjsc-ase
  5.  http://www.akkunpp.com/tedarikcilere
  6.  http://zakupki.rosatom.ru/en/

Nükleer santralin kurulumuna ilişkin mal ve hizmet alımları bahse konu şirket tarafından açık ihaleler ile yapılacaktır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) kurucusu ve işleticisi olacak olan Akkuyu Nükleer A.Ş. önümüzdeki dönemlerde açacakları ihaleleri internet siteleri aracılığıyla açıklanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Tüm Duyurular