Fehmi ARSLAN

Fehmi ARSLAN

Başkan
Bilgiler Özgeçmiş
Mehmet Emin ÖZCAMBAZ

Mehmet Emin ÖZCAMBAZ

Başkan Vekili
Bilgiler Özgeçmiş
Burhan AYAN

Burhan AYAN

Üye
Bilgiler Özgeçmiş
Mehmet ANAR

Mehmet ANAR

Üye
Bilgiler Özgeçmiş
Zafer IŞIK

Zafer IŞIK

Üye
Bilgiler Özgeçmiş

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif edilmesi,

Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verilmesi,

Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemin cevaplandırılması,

Mesleklerine ait mevzuat ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin ve uygulamalarda yaşanan sıkıntıların değerlendirilmesi,

İlgili mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.