Orhan SAKALLIOĞLU

Orhan SAKALLIOĞLU

Meslek Komitesi Başkanı
Bilgiler Özgeçmiş
Mustafa Harun GENÇOĞLU

Mustafa Harun GENÇOĞLU

Meslek Komitesi Başkan Vekili
Bilgiler Özgeçmiş
Mehmet ANAR

Mehmet ANAR

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Anıl BEKÇE

Anıl BEKÇE

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Alper BULUK

Alper BULUK

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif edilmesi,

Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verilmesi,

Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemin cevaplandırılması,

Mesleklerine ait mevzuat ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin ve uygulamalarda yaşanan sıkıntıların değerlendirilmesi,

İlgili mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.