Recep ERGÜN

Recep ERGÜN

Başkan
Bilgiler Özgeçmiş
Ayhan GÜNDOĞDU

Ayhan GÜNDOĞDU

Başkan Vekili
Bilgiler Özgeçmiş
Alaattin AKCAN

Alaattin AKCAN

Üye
Bilgiler Özgeçmiş
Faruk GÜZEL

Faruk GÜZEL

Üye
Bilgiler Özgeçmiş
Kemal AKIT

Kemal AKIT

Üye
Bilgiler Özgeçmiş

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif edilmesi,

Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verilmesi,

Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemin cevaplandırılması,

Mesleklerine ait mevzuat ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin ve uygulamalarda yaşanan sıkıntıların değerlendirilmesi,

İlgili mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.