Osman ALEMDAR

Osman ALEMDAR

Meslek Komitesi Başkanı
Bilgiler Özgeçmiş
Halit BULAMA

Halit BULAMA

Meslek Komitesi Başkan Vekili
Bilgiler Özgeçmiş
Hacı ÖRNEK

Hacı ÖRNEK

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Ferhat KURT

Ferhat KURT

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Hacı USLU

Hacı USLU

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Yadigar COŞKUN

Yadigar COŞKUN

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Alpaslan EKER

Alpaslan EKER

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif edilmesi,

Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verilmesi,

Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemin cevaplandırılması,

Mesleklerine ait mevzuat ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin ve uygulamalarda yaşanan sıkıntıların değerlendirilmesi,

İlgili mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.