Halit USLU

Halit USLU

Başkan
Bilgiler Özgeçmiş
İsmail BAKIR

İsmail BAKIR

Başkan Vekili
Bilgiler Özgeçmiş
Ahmet KÜÇÜK

Ahmet KÜÇÜK

Üye
Bilgiler Özgeçmiş
Hamza AYGÜN

Hamza AYGÜN

Üye
Bilgiler Özgeçmiş
Mustafa YİĞİT

Mustafa YİĞİT

Üye
Bilgiler Özgeçmiş
Şefik OĞUR

Şefik OĞUR

Üye
Bilgiler Özgeçmiş
Yakup Yaşar BEKTAŞ

Yakup Yaşar BEKTAŞ

Üye
Bilgiler Özgeçmiş

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif edilmesi,

Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verilmesi,

Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemin cevaplandırılması,

Mesleklerine ait mevzuat ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin ve uygulamalarda yaşanan sıkıntıların değerlendirilmesi,

İlgili mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.