Ahmet KARA

Ahmet KARA

Meslek Komitesi Başkanı
Bilgiler Özgeçmiş
Hayrullah KAYA

Hayrullah KAYA

Meslek Komitesi Başkan Vekili
Bilgiler Özgeçmiş
A.Ali ERENOĞLU

A.Ali ERENOĞLU

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Mehmet Ali KAYA

Mehmet Ali KAYA

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Saim MUTLU

Saim MUTLU

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif edilmesi,

Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verilmesi,

Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemin cevaplandırılması,

Mesleklerine ait mevzuat ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin ve uygulamalarda yaşanan sıkıntıların değerlendirilmesi,

İlgili mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.