Hüseyin DURMAZ

Hüseyin DURMAZ

Başkan
Bilgiler Özgeçmiş
Emir KANTUR

Emir KANTUR

Başkan Vekili
Bilgiler Özgeçmiş
A.Ergin ERENOĞLU

A.Ergin ERENOĞLU

Üye
Bilgiler Özgeçmiş
Fikret METE

Fikret METE

Üye
Bilgiler Özgeçmiş
Hayrullah METE

Hayrullah METE

Üye
Bilgiler Özgeçmiş

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif edilmesi,

Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verilmesi,

Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemin cevaplandırılması,

Mesleklerine ait mevzuat ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin ve uygulamalarda yaşanan sıkıntıların değerlendirilmesi,

İlgili mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.