Hasan İŞCEN

Hasan İŞCEN

Meslek Komitesi Başkanı
Bilgiler Özgeçmiş
Halil BİLGİÇ

Halil BİLGİÇ

Meslek Komitesi Başkan Vekili
Bilgiler Özgeçmiş
Abdullah KAVLAK

Abdullah KAVLAK

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Ahmet ÇAKMAK

Ahmet ÇAKMAK

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş
Ayşe GÜNEY

Ayşe GÜNEY

Meslek Komite Üyesi
Bilgiler Özgeçmiş

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif edilmesi,

Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verilmesi,

Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemin cevaplandırılması,

Mesleklerine ait mevzuat ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin ve uygulamalarda yaşanan sıkıntıların değerlendirilmesi,

İlgili mevzuatla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.